Fast rising artistes Blaq Bonez and Ckay take on the TGIF crew on this hilarious new episode of the Ndani TGIF Show. Enjoy!